Després de l’èxit de la pel · lícula Blancaieves de Pablo Berger, amb 10 premis Goya.

s’està realitzant una gira on es projecta la pel · lícula amb la banda sonora en directe. La cantaora Alba Guerrero ha estat escollida per realitzar aquests concerts-cinema amb actuacions a Madrid i Barcelona(veure agenda).Alba Guerrero