7 Dias

És un espectacle flamenc basat en el nom dels dies de la setmana.

La procedència d’aquests noms ens remet a l’Astrologia i la Mitologia.

Amb aquesta base com a fil conductor, la cantaora Alba Guerrero, forja una proposta on cada dia està relacionat amb un cant i amb un pal.
 

Siete dias